Kallelse och föredragningslista 2008/09:21

Kallelse och föredragningslista 2008/09:21 EU-nämndens sammanträde 2009-02-27

EU-nämndens sammanträde 2009-02-27

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:21


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-02-27 kl. 09.00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Informellt möte med stats- och regeringscheferna
Statsminister Fredrik Reinfeldt (deltar på telefon)
Information och samråd inför informellt möte
med stats- och regeringscheferna den 1 mars 2009
Sammanträdet kommer under denna punkt att vara öppet

2. (ca. 09.45) Konkurrenskraft
Statssekreterare Gunnar Wieslander
Återrapport från ministerrådsmöte
den 1 och 2 december 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 5 och 6 mars 2009

3. (ca. 10.15) Miljö
Miljöminister Andreas Carlgren
Återrapport från ministerrådsmöte
den 4 och 5 december 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 2 mars 2009

4. (ca. 11.00) Konkurrenskraft
Statsrådet Lars Leijonborg
Återrapport från ministerrådsmöte
den 1 och 2 december 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 5 och 6 mars 2009

5. (ca. 11.30) Konkurrenskraft
Näringsminister Maud Olofsson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 1 och 2 december 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 5 och 6 mars 2009

6. Justering av dels protokoll från sammanträdet
den 20 februari, dels stenografiska uppteckningar
från sammanträdet den 13 februari.

7. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 6 mars
och behandlar:
* Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt
konsumentfrågor
* Ekofin

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.