Kallelse och föredragningslista 2008/09:23

Kallelse och föredragningslista 2008/09:23 EU-nämndens sammanträde 2009-03-06

EU-nämndens sammanträde 2009-03-06

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:23


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-03-06 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Ekonomiska och finansiella frågor
Finansminister Anders Borg
Återrapport från ministerrådsmöte
den 10 februari 2009
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 10 mars 2009

2. (kl. 10.30) Sysselsättning och socialpolitik, hälso och sjukvård samt konsumentfrågor (Sysselsättning och socialpolitik)
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin
Återrapport från ministerrådsmöte
den 17 december 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 22 och 23 januari 2009
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 9 mars 2009

3. Justering av dels protokoll från sammanträdet den 27 februari 2009, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 20 februari 2009


4. Övrigt


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 13 mars och behandlar:
* Utbildning, ungdom och kultur (Utbildning och ungdom)
* Transport, telekommunikation och energi (energi)
* Besök och föredragning av regeringens ombud i EG-domstolen, departementsrådet Anna Falk

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.