Kallelse och föredragningslista 2008/09:26

Kallelse och föredragningslista 2008/09:26 EU-nämndens sammanträde 2009-03-20

EU-nämndens sammanträde 2009-03-20

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:26


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-03-20 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Jordbruk och fiske
Jordbruksminister Eskil Erlandsson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 19 januari 2009
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 23 mars 2009

2. Information inför COSAC den 10 – 12 maj 2009


3. Justering av dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 6 mars 2009, dels protokoll från sammanträdet den 13 mars 2009.


4. Övrigt


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 27 mars och behandlar:
* Transport, telekommunikation och energi (transport och telekommunikation)

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.