Kallelse och föredragningslista 2008/09:2

Kallelse och föredragningslista 2008/09:2 EU-nämndens sammanträde 2008-09-26

EU-nämndens sammanträde 2008-09-26

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:2


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-09-26 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Återrapport från ministerrådsmöte den 9 och 10 juni 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 2 oktober 2008.

2. (ca kl. 10.00) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson
Återrapport från ministerrådsmöte den 9 och 10 juni 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 2 oktober 2008.

3. (ca kl. 10.30) Jordbruk och fiske
Jordbruksminister Eskil Erlandsson
Återrapport från den 15 juli 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 30 september 2008.

4. (ca kl. 11.30) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin
Återrapport från ministerrådsmöte den 9 och 10 juni 2008 Återrapport från informellt ministermöte
den 10 och 11 juli 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 2 oktober 2008

5. Justering av dels protokoll från den 19 september 2008, dels stenografiska uppteckningar från den 12 september 2008.


6. Övriga frågor.


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 3 oktober och behandlar:
* Ekofin
* Transport, telekommunikation och energi (Transport och energi)

Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 3 oktober och behandlar:
* Ekofin
* Transport, telekommunikation och energi (Transport och energi)

Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 3 oktober och behandlar:
* Ekofin
* Transport, telekommunikation och energi (Transport och energi)

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.