Kallelse och föredragningslista 2008/09:38

Kallelse och föredragningslista 2008/09:38 EU-nämndens sammanträde 2009-06-17

EU-nämndens sammanträde 2009-06-17

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:38


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-06-17 kl. 13:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

  1. Europeiska rådet
    Statsminister Fredrik Reinfeldt
    Information och samråd inför
    Europeiska rådets möte
    den 18-19 juni 2009
  2. (ev.) Övriga frågor

Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 18 juni och behandlar:
* Jordbruk och fiske
* Miljö