Kallelse och föredragningslista 2008/09:39

Kallelse och föredragningslista 2008/09:39 EU-nämndens sammanträde 2009-06-18

EU-nämndens sammanträde 2009-06-18

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:39


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-06-18 kl. 09:30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Jordbruksminister Eskil Erlandsson
  Återrapport från ministerrådsmöte
  den 25 maj 2009
  Återrapport från informellt ministermöte
  den 2 juni 2009
  Information och samråd inför ministerrådsmöte
  den 22-23 juni 2009
 2. (ca. kl. 10.45) Miljö
  Miljöminister Andreas Carlgren
  Återrapport från ministerrådsmöte
  den 2 mars 2009
  Återrapport från informellt ministermöte
  den 14-15 april 2009
  Information och samråd inför ministerrådsmöte
  den 25 juni 2009
 3. Cosac inför det svenska ordförandeskapet
 4. Justering av dels protokoll från sammanträdet den 5 juni samt protokoll från sammanträdet den 12 juni, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 5 juni.
 5. Övrigt

Anm.: Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 2 juli kl. 13 och behandlar:
* Ekofin
* Ekofin-budget