Kallelse och föredragningslista 2008/09:40

Kallelse och föredragningslista 2008/09:40 EU-nämndens sammanträde 2009-07-02

EU-nämndens sammanträde 2009-07-02

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:40


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-07-02 kl. 13:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Anders Borg
  Återrapport från ministerrådsmöte
  den 9 juni 2009
  Information och samråd inför ministerrådsmöte
  den 7 juli 2009
 2. (ca 14.00) Ekonomiska och finansiella frågor - budget
  Statssekreterare Hans Lindblad
  Återrapport från ministerrådsmöte
  den 21 november 2008
  Information och samråd inför ministerrådsmöte
  den 10 juli 2009
 3. Cosac inför det svenska ordförandeskapet
 4. Justering av dels protokoll från sammanträdena den 17 och 18 juni 2009, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdena
  den 12, 17 och 18 juni 2009.
 5. Övrigt

Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 10 juli 2009 kl. 10.00 och behandlar Jordbruk och fiske.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.