Kallelse och föredragningslista 2008/09:41

Kallelse och föredragningslista 2008/09:41 EU-nämndens sammanträde 2009-07-10

EU-nämndens sammanträde 2009-07-10

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:41


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-07-10 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Jordbruksminister Eskil Erlandsson
  Återrapport från ministerrådsmöte
  den 22-23 juni 2009
  Information och samråd inför ministerrådsmöte
  den 13 juli 2009
 2. Cosac under det svenska ordförandeskapet
 3. Justering av protokoll från sammanträdet den 2 juli 2009
 4. Övrigt

Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 24 juli 2009 kl. 10.00 och behandlar
* Allmänna frågor och yttre förbindelser

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.