Kallelse och föredragningslista 2008/09:44

Kallelse och föredragningslista 2008/09:44 EU-nämndens sammanträde 2009-09-11

EU-nämndens sammanträde 2009-09-11

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:44


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-09-11 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser
  Återrapport från ministerrådsmöte
  den 27-28 juli 2009
  Information och samråd inför ministerrådsmöte
  den 14-15 september 2009
 2. Cosac under det svenska ordförandeskapet
 3. Justering av protokoll från sammanträdet den 4 september
 4. Övrigt


  Anm.: Deltagande regeringsrepresentant meddelas senare.

  Nästa sammanträde äger rum den 18 september och behandlar:
  *Rättsliga och inrikes frågor
  *Konkurrenskraft

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.