Kallelse och föredragningslista 2008/09:6

Kallelse och föredragningslista 2008/09:6 EU-nämndens sammanträde 2008-10-17

EU-nämndens sammanträde 2008-10-17

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:6


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-10-17 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Miljö
Miljöminister Andreas Carlgren
Återrapport från ministerrådsmöte den 5 juni 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 3 och 4 juli 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 20 och 21 oktober 2008

2. (ca 10.30) Rättsliga och inrikes frågor
Justitieminister Beatrice Ask
Återrapport från ministerrådsmöte
den 24 och 25 juli 2008
Återrapport från ministerrådsmöte
den 25 september 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 24 oktober 2008

3. Justering av dels protokoll från den 10 oktober 2008, dels stenografiska uppteckningar från den 3 oktober 2008


4. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 24 oktober 2008
kl. 09.30 och behandlar:
* Jordbruk och Fiske

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.