Kallelse och föredragningslista 2008/09:7

Kallelse och föredragningslista 2008/09:7 EU-nämndens sammanträde 2008-10-24

EU-nämndens sammanträde 2008-10-24

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:7


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-10-24 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Jordbruksminister Eskil Erlandsson
Återrapport från ministerrådsmötet
den 29 och 30 september 2008
Information och samråd inför ministerrådsmötet
den 27 och 28 oktober 2008

2. Justering av dels protokoll från sammanträdet
den 17 oktober 2008, dels stenografiska uppteckningar
från sammanträdet den 10 oktober 2008

3. Övriga frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.