Kallelse och föredragningslista 2008/09:9

Kallelse och föredragningslista 2008/09:9 EU-nämndens sammanträde 2008-11-07

EU-nämndens sammanträde 2008-11-07

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:9


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-11-07 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Allmänna frågor och yttre förbindelser
Utrikesminister Carl Bildt
Statsrådet Cecilia Malmström
Återrapport från ministerrådsmöte
den 13 och 14 oktober 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 10 och 11 november 2008

2. (ca.11.00) Allmänna frågor och yttre förbindelser
(yttre förbindelser och försvar)
Utrikesminister Carl Bildt
Statssekreteraren Håkan Jevrell
Återrapport från ministerrådsmöte
den 26 och 27 maj 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 1 och 2 oktober 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 10 och 11 november 2008

3. (ca.11.45) Allmänna frågor och yttre förbindelser (bistånd)
Statsrådet Gunilla Carlsson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 26 och 27 maj 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 29 och 30 september 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 10 och 11 november 2008

4. Justering av dels protokoll från sammanträdet den 31 oktober 2008, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 24 oktober 2008.


5. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa möte:
Lunchmöte i Partimatsalen med Lars Heikensten, ledamot av den Europeiska revisionsrätten, äger rum den 11 november 2008, kl. 12.30. (Se separat e-post daterat 2008-10-23 om anmälan till lunchen)

Nästa ordinarie sammanträde äger den 14 november 2008
och behandlar:
* Jordbruk och fiske
* Utbildning, ungdom och kultur
* Ekofin - budget

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.