Kallelse och föredragningslista 2009/10:15

Kallelse och föredragningslista 2009/10:15 EU-nämndens sammanträde 2009-12-09

EU-nämndens sammanträde 2009-12-09

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2009/10:15


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-12-09 kl. 13:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Fredrik Reinfeldt
  Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 10-11 december
 2. (ev.) Övriga frågor


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 11 december och behandlar:
  * Jordbruk och fiske
  * Transport, telekommunikation och energi (Transport och
  telekommunikation)