Kallelse och föredragningslista 2009/10:1

Kallelse och föredragningslista 2009/10:1 EU-nämndens sammanträde 2009-09-16

EU-nämndens sammanträde 2009-09-16

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2009/10:1


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-09-16 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Fredrik Reinfeldt
  Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 17 september 2009
 2. (ev.) Övriga frågor


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 18 september och behandlar:
  *Rättsliga och inrikes frågor
  *Konkurrenskraft