Kallelse och föredragningslista 2009/10:40

Kallelse och föredragningslista 2009/10:40 EU-nämndens sammanträde 2010-06-23

EU-nämndens sammanträde 2010-06-23

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2009/10:40


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2010-06-23 kl. 09:30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekofin - budget
  Statssekreteraren Hans Lindblad
  Återrapport från möte i rådet den 18 november
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 juli
 2. (ca. kl. 10.00) Jordbruk och fiske
  Jordbruksminister Eskil Erlandsson
  Återrapport från möte i rådet den 17 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 29 juni
 3. Justering av protokoll från sammanträdet den 18 juni samt stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 11 juni.
 4. Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 2 juli kl. 10.00
  och behandlar:
  * Jordbruk och fiske

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.