Kallelse och föredragningslista 2009/10:41

Kallelse och föredragningslista 2009/10:41 EU-nämndens sammanträde 2010-07-02

EU-nämndens sammanträde 2010-07-02

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2009/10:41


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2010-07-02 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Statssekreteraren Magnus Kindbom
  Återrapport från möte i rådet den 29 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 12 juli
 2. Justering av dels stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 11, 16 och 18 juni, dels protokoll från sammanträdet den 23 juni.
 3. Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde (per telefon) äger rum i EU-nämndens sessionssal (Rö9-54) den 12 juli kl. 17.00 och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.