Kallelse och föredragningslista 2009/10:42

Kallelse och föredragningslista 2009/10:42 EU-nämndens sammanträde 2010-07-12

EU-nämndens sammanträde 2010-07-12

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2009/10:42


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2010-07-12 kl. 17:00
Plats: EU-nämndens sessionssal (Rö9-54) (möjlighet till deltagande per telefon)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Anders Borg (per telefon)
  Återrapport från möte i rådet den 8 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 13 juli
 2. Justering av dels protokoll från sammanträdet den 2 juli, dels stenografiska uppteckningar från den 23 juni och den 2 juli.
 3. Övrigt

  Anm. Nästa sammanträde äger rum i Skandiasalen (N3) den 23 juli kl. 10.00 och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Utrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.