Kallelse och föredragningslista 2009/10:43

Kallelse och föredragningslista 2009/10:43 EU-nämndens sammanträde 2010-07-23

EU-nämndens sammanträde 2010-07-23

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2009/10:43


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2010-07-23 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Kabinettssekreterare Frank Belfrage
  Återrapport från möte i rådet den 14 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 juli
 2. Utrikes frågor
  Kabinettssekreterare Frank Belfrage
  Återrapport från möte i rådet den 14 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 juli
 3. Justering av protokoll och stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 12 juli.
 4. Övrigt

  Anm. Nästa sammanträde äger rum den 3 september kl. 10.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar
  * Ekonomiska och finansiella frågor (inför extra möte i rådet
  den 7 september
  )

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.