Kallelse och föredragningslista 2009/10:44

Kallelse och föredragningslista 2009/10:44 EU-nämndens sammanträde 2010-09-03

EU-nämndens sammanträde 2010-09-03

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2009/10:44


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2010-09-03 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Anders Borg
  Återrapport från möte i rådet den 13 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 7 september
 2. (ca 10.45) Utrikes frågor (handel)
  Statssekreteraren Gunnar Wieslander
  Information och samråd inför möte i rådet den 10 september
 3. Justering av stenografiska uppteckningar och protokoll från sammanträdet den 23 juli.
 4. Övrigt


  Anm. Nästa sammanträde äger rum den 10 september kl. 10.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.