Kallelse och föredragningslista 2009/10:47

Kallelse och föredragningslista 2009/10:47 EU-nämndens sammanträde 2010-09-21

EU-nämndens sammanträde 2010-09-21

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2009/10:47


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2010-09-21 kl. 09:30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

  1. Europeiska rådet
    Utrikesminister Carl Bildt
    Återrapportering från möte i Europeiska rådet den 16 september
  2. (ev.) Övriga frågor


    Anm. Nästa möte äger rum den 24 september kl. 10.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
    * Jordbruk och fiske

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.