Kallelse och föredragningslista 2009/10:49

Kallelse och föredragningslista 2009/10:49 EU-nämndens sammanträde 2010-10-01

EU-nämndens sammanträde 2010-10-01

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2009/10:49


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2010-10-01 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Justitieminster Beatrice Ask
  Återrapport från möte i rådet den 3-4 juni
  Återapport från informellt ministermöte den 14-16 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 7-8 oktober
 2. Rättsliga och inrikes frågor
  (ca 10.45) Statsrådet Tobias Billström
  Återrapport från möte i rådet den 3-4 juni
  Återapport från informellt ministermöte den 14-16 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 7-8 oktober
 3. Justering av dels protokoll från sammanträdet den 24 september, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 15 september.
 4. Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 8 oktober kl. 09.30
  och behandlar:
  * Konkurrenskraft
  * Miljö
  * Transport, telekommunikation och energi

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.