Kallelse och föredragningslista 2010/11:44

Kallelse och föredragningslista 2010/11:44 EU-nämndens sammanträde 2011-07-15

EU-nämndens sammanträde 2011-07-15

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2010/11:44


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2011-07-15 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statssekreteraren Oscar Wåglund Söderström
  Kabinettssekreterare Frank Belfrage
  Återrapport från möte i rådet den 21 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 juli
 2. (ca. 10.15) Utrikes frågor
  Kabinettssekreterare Frank Belfrage
  Återrapport från möte i rådet den 20 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 juli
 3. (ca. 11.00) Jordbruk och fiske
  Statssekreteraren Magnus Kindbom
  Återrapport från möte i rådet den 28 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 juli
 4. Justering av protokoll från EU-nämndens sammanträde den 7 juli.
 5. Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 9 september kl. 10.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Utrikes frågor

  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.