Kallelse och föredragningslista 2010/11:45

Kallelse och föredragningslista 2010/11:45 EU-nämndens sammanträde 2011-09-09

EU-nämndens sammanträde 2011-09-09

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2010/11:45


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2011-09-09 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Anders Borg
  Information om det ekonomiska och finansiella läget
 2. (ca 10.45) Allmänna frågor
  Statsrådet Birgitta Ohlsson
  Återrapport från möte i rådet den 18 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 12 september
 3. Justering av dels protokoll från EU-nämndens sammanträde den 15 juli, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 15 juli.
 4. Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 16 september kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Jordbruk och fiske
  * Rättsliga och inrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.