Kallelse och föredragningslista 2011/12:28

Kallelse och föredragningslista 2011/12:28 EU-nämndens sammanträde 2012-03-09

EU-nämndens sammanträde 2012-03-09

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2011/12:28


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-03-09 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Anders Borg
  Återrapport från möte i rådet den 21 februari.
  Information och samråd inför möte i rådet den 13 mars.
 2. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 24 februari samt protokoll från sammanträdena den 29 februari och den
  2 mars.
 3. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 16 mars kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Jordbruk och fiske
  * Transport, telekommunikation och energi