Kallelse och föredragningslista 2011/12:29

Kallelse och föredragningslista 2011/12:29 EU-nämndens sammanträde 2012-03-16

EU-nämndens sammanträde 2012-03-16

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2011/12:29


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-03-16 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
  Återrapport från möte i rådet den 23 januari.
  Information och samråd inför möte i rådet den 19-20 mars.
 2. (ca 09.45) Transport, telekommunikation och energi (transport)
  Statsrådet Anna-Karin Hatt
  Återrapport från möte i rådet den 12 december.
  Information och samråd inför möte i rådet den 22 mars.
 3. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 24 och 29 februari samt 2 mars och protokoll från sammanträdena den
  6 och 9 mars.
 4. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 21 mars kl. 13.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Utrikes frågor inkl. försvar

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.