Kallelse och föredragningslista 2011/12:30

Kallelse och föredragningslista 2011/12:30 EU-nämndens sammanträde 2012-03-21

EU-nämndens sammanträde 2012-03-21

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2011/12:30


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-03-21 kl. 13:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Birgitta Ohlsson
  Återrapport från möte i rådet den 28 februari.
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 mars.
 2. (ca 13.15) Utrikes frågor
  Utrikesminister Carl Bildt
  Återrapport från möte i rådet den 27 februari.
  Återrapport från informellt ministermöte (Gymnich) den 9-10 mars.
  Information och samråd inför möte i rådet den 22-23 mars.
 3. (ca 14.00) Utrikes frågor (försvar)
  Försvarsminister Sten Tolgfors
  Återrapport från möte i rådet den 30 december.
  Information och samråd inför möte i rådet den 22-23 mars.
 4. Justering av protokoll från sammanträdet den 16 mars.
 5. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 20 april kl 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Utrikes frågor
  * Rättsliga och inrikes frågor
  * Jordbruk och fiske
  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.