Kallelse och föredragningslista 2011/12:31

Kallelse och föredragningslista 2011/12:31 EU-nämndens sammanträde 2012-04-20

EU-nämndens sammanträde 2012-04-20

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2011/12:31


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-04-20 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Birgitta Ohlsson
  Statssekreteraren Marita Ljung
  Återrapport från möte i rådet den 26 mars.
  Information och samråd inför möte i rådet den 24 april
 2. (ca 09.45) Utrikes frågor
  Utrikesminister Carl Bildt
  Återrapport från möte i rådet den 22-23 mars.
  Information och samråd inför möte i rådet den 23 april
 3. (ca 10.45) Jordbruk och fiske
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
  Återrapport från möte i rådet den 19-20 mars.
  Information och samråd inför möte i rådet den 26-27 april
 4. (ca 11.30) Rättsliga och inrikes frågor
  Justitieminister Beatrice Ask
  Återrapport från möte i rådet den 8 mars.
  Information och samråd inför möte i rådet den 26-27 april
 5. (ca 12.00) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Tobias Billström
  Återrapport från möte i rådet den 8 mars.
  Information och samråd inför möte i rådet den 26-27 april
 6. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 16 och 21 mars samt protokoll från sammanträdet den 21 mars
 7. (ev.) Övrigt

  forts.

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 27 mars kl. 08.15 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.