Kallelse och föredragningslista 2011/12:32

Kallelse och föredragningslista 2011/12:32 EU-nämndens sammanträde 2012-04-27

EU-nämndens sammanträde 2012-04-27

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2011/12:32


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-04-27 kl. 08:15
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Anders Borg
  Återrapport från möte i rådet den 13 mars.
  Återrapport från informellt ministermöte den 30-31 mars.
  Information och samråd inför möte i rådet den 2 maj.
 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 20 april.
 3. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 4 maj kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utbildning, ungdom, kultur och idrott