Kallelse och föredragningslista 2011/12:33

Kallelse och föredragningslista 2011/12:33 EU-nämndens sammanträde 2012-05-04

EU-nämndens sammanträde 2012-05-04

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2011/12:33


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-05-04 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utbildning, ungdom, kultur och idrott (utbildning)
  Statssekreteraren Peter Honeth
  Återrapport från möte i rådet den 10 februari.
  Information och samråd inför möte i rådet den 10-11 maj.
 2. (ca 09.30) Utbildning, ungdom, kultur och idrott (ungdom)
  Statssekreteraren Amelie von Zweigbergk
  Återrapport från möte i rådet den 28-29 november 2011.
  Information och samråd inför möte i rådet den 10-11 maj.
 3. (ca 09.45) Utbildning, ungdom, kultur och idrott (kultur och idrott)
  Statssekreteraren Joakim Stymne
  Återrapport från möte i rådet den 28-29 november 2011.
  Information och samråd inför möte i rådet den 10-11 maj.
 4. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 20 april och protokoll från sammanträdet den 27 april.
 5. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 11 maj kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utrikes frågor inkl. utveckling
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Jordbruk och fiske  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.