Kallelse och föredragningslista 2011/12:34

Kallelse och föredragningslista 2011/12:34 EU-nämndens sammanträde 2012-05-11

EU-nämndens sammanträde 2012-05-11

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2011/12:34


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-05-11 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Anders Borg
  Återrapport från extra möte i rådet den 2 maj.
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 maj.
 2. (ca 9.45) Utrikes frågor
  Utrikesminister Carl Bildt
  Återrapport från möte i rådet den 23 april.
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 maj.
 3. (ca 10.45) Utrikes frågor - utveckling
  Statsrådet Gunilla Carlsson
  Återrapport från möte i rådet den 14 november 2011.
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 maj.
 4. (ca 11.30) Jordbruk och fiske
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
  Återrapport från möte i rådet den 26-27 april.
  Information och samråd inför möte i rådet den 14-15 maj.
 5. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 27 april och protokoll från sammanträdet den 2 maj.
 6. (ev.) Övrigt


  forts.

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 25 maj kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Konkurrenskraft
  * Utrikes frågor - handel

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.