Kallelse och föredragningslista 2011/12:35

Kallelse och föredragningslista 2011/12:35 EU-nämndens sammanträde 2012-05-23

EU-nämndens sammanträde 2012-05-23

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2011/12:35


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-05-23 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Fredrik Reinfeldt
  Information och samråd inför informellt möte i Europeiska rådet
  den 23 maj
 2. (ev.) Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 25 maj i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Konkurrenskraft
  * Utrikes frågor - handel

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.