Kallelse och föredragningslista 2011/12:39

Kallelse och föredragningslista 2011/12:39 EU-nämndens sammanträde 2012-06-15

EU-nämndens sammanträde 2012-06-15

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2011/12:39


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-06-15 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Anders Borg
  Återrapport från möte i rådet den 15 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 22 juni
 2. (ca 09.45) Jordbruk och fiske
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 juni
 3. (ca 10.15) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (socialpolitik)
  Statsrådet Göran Hägglund
  Återrapport från möte i rådet den 2 december 2011
  Återrapport från informellt ministermöte den 23-24 april
  Information och samråd inför möte i rådet den 21-22 juni
 4. (ca 10.30) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (sysselsättning)
  Statsrådet Erik Ullenhag
  Återrapport från möte i rådet den 1 december 2011
  Information och samråd inför möte i rådet den 21-22 juni
 5. (ca 10.45) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (hälso- och sjukvård)
  Statsrådet Maria Larsson
  Återrapport från informellt ministermöte den 23-24 april
  Information och samråd inför möte i rådet den 21-22 juni  forts.
 6. (ca 11.00) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (jämställdhet)
  Statsrådet Nyamko Sabuni
  Återrapport från möte i rådet den 17 februari
  Information och samråd inför möte i rådet den 21-22 juni
 7. (ca 11.15) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (socialpolitik)
  Statsrådet Ulf Kristersson
  Återrapport från möte i rådet den 2 december 2011
  Information och samråd inför möte i rådet den 21-22 juni
 8. (ca 11.30) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (sysselsättning)
  Statsrådet Hillevi Engström
  Återrapport från möte i rådet den 17 februari
  Återrapport från informellt ministermöte den 23-24 april
  Information och samråd inför möte i rådet den 21-22 juni
 9. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdet den
  1 juni och protokoll från sammanträdet den 8 juni.
 10. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 20 juni (efter avslutningen i kammaren, ca 14.00) i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Utrikes frågor
  * Ekonomiska och finansiella frågor - budget

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.