Kallelse och föredragningslista 2011/12:40

Kallelse och föredragningslista 2011/12:40 EU-nämndens sammanträde 2012-06-20

EU-nämndens sammanträde 2012-06-20

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2011/12:40


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-06-20 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. (ca 14.00) Allmänna frågor
  Statsrådet Birgitta Ohlsson
  Återrapport från möte i rådet den 29 maj
  Återrapport från informellt ministermöte den 11 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 juni
 2. (ca 14.00) Utrikes frågor
  Utrikesminister Carl Bildt
  Återrapport från möte i rådet den 14 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 25 juni
 3. (ca 15.15) Ekonomiska och finansiella frågor - budget
  Statssekreteraren Hans Lindblad
  Återrapport från möte i rådet den 18 november 2011
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 juli
 4. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 8 juni och protokoll från sammanträdet den 15 juni.
 5. (ev.) Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 27 juni kl. 13.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Europeiska rådet

  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.