Kallelse och föredragningslista 2011/12:41

Kallelse och föredragningslista 2011/12:41 EU-nämndens sammanträde 2012-06-27

EU-nämndens sammanträde 2012-06-27

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2011/12:41


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-06-27 kl. 13:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Fredrik Reinfeldt
  Information och samråd inför möte i Europeiska rådet
  den 28-29 juni
 2. (ev.) Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum måndagen den 2 juli kl. 10.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Återrapport från Europeiska rådet den 28-29 juni

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.