Kallelse och föredragningslista 2011/12:42

Kallelse och föredragningslista 2011/12:42 EU-nämndens sammanträde 2012-07-02

EU-nämndens sammanträde 2012-07-02

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2011/12:42


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-07-02 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Fredrik Reinfeldt
  Återrapport från möte i Europeiska rådet den 28-29 juni
 2. (ev.) Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 5 juli kl. 10.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.