Kallelse och föredragningslista 2011/12:43

Kallelse och föredragningslista 2011/12:43 EU-nämndens sammanträde 2012-07-05

EU-nämndens sammanträde 2012-07-05

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2011/12:43


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-07-05 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Statsrådet Peter Norman
  Återrapport från möte i rådet den 22 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 10 juli
 2. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 15 och 20 juni och protokoll från sammanträdena den 20 och 27 juni.
 3. (ev.) Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 13 juli kl. 10.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Jordbruk och fiske

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.