Kallelse och föredragningslista 2011/12:44

Kallelse och föredragningslista 2011/12:44 EU-nämndens sammanträde 2012-07-13

EU-nämndens sammanträde 2012-07-13

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2011/12:44


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-07-13 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
  Återrapport från möte i rådet den 18 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 juli
 2. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdet den
  27 juni och den 2 juli samt protokoll från sammanträdet den 2 och 5 juli.
 3. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 20 juli kl. 10.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Utrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.