Kallelse och föredragningslista 2011/12:45

Kallelse och föredragningslista 2011/12:45 EU-nämndens sammanträde 2012-07-20

EU-nämndens sammanträde 2012-07-20

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2011/12:45


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-07-20 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Birgitta Ohlsson
  Återrapport från möte i rådet den 26 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 24 juli
 2. Utrikes frågor
  Kabinettssekreteraren Frank Belfrage
  Återrapport från möte i rådet den 25 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 23 juli
 3. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 5 juli och protokoll från sammanträdet den 13 juli.
 4. (ev.) Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 14 september
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Rättsliga och inrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.