Kallelse och föredragningslista 2011/12:46 (inställt)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:46 EU-nämndens sammanträde 2012-09-14

EU-nämndens sammanträde 2012-09-14

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2011/12:46


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-09-14 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Inställt sammanträde

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Justitieminister Beatrice Ask
  Återrapport från möte i rådet den 7-8 juni
  Återrapport från informellt ministermöte den 23-24 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 september
 2. (ca. 10.15) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Tobias Billström
  Återrapport från möte i rådet den 7-8 juni
  Återrapport från informellt ministermöte den 23-24 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 september
 3. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdena
  den 13 och 20 juli samt protokoll från sammanträdet den 20 juli.
 4. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 21 september
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Jordbruk och fiske

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.