Kallelse och föredragningslista 2012/13:1

Kallelse och föredragningslista 2012/13:1 EU-nämndens sammanträde 2012-09-21

EU-nämndens sammanträde 2012-09-21

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2012/13:1


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-09-21 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Birgitta Ohlsson
  Återrapport från möte i rådet den 24 juli
  Återrapport från informellt ministermöte den 30 augusti
  Information och samråd inför möte i rådet den 24 september
 2. (ca 09.30) Jordbruk och fiske
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
  Återrapport från möte i rådet den 16-17 juli
  Återrapport från informellt ministermöte den 11 september
  Information och samråd inför möte i rådet den 24-25 september
 3. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdena
  den 13 och 20 juli samt protokoll från sammanträdet den 20 juli.
 4. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 28 september
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  * Konkurrenskraft (inre marknaden)  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.