Kallelse och föredragningslista 2012/13:20

Kallelse och föredragningslista 2012/13:20 EU-nämndens sammanträde 2013-01-25

EU-nämndens sammanträde 2013-01-25

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2012/13:20


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-01-25 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Kabinettssekreterare Frank Belfrage
  Återrapport från möte i rådet den 10 december 2012
  Återrapport från möte i rådet den 17 januari
  Information och samråd inför möte i rådet den 31 januari
 2. (ca. 10.00) Jordbruk och fiske
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
  Återrapport från möte i rådet den 18-20 december 2012
  Information och samråd inför möte i rådet den 28 januari
 3. Justering av protokoll från sammanträdet från den 18 januari.
 4. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 1 februari 2013
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor