Kallelse och föredragningslista 2012/13:21

Kallelse och föredragningslista 2012/13:21 EU-nämndens sammanträde 2013-02-01

EU-nämndens sammanträde 2013-02-01

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2012/13:21


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-02-01 kl. 08:30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Information om det irländska ordförandeskapet
  Ambassadören Elisabet Borsiin Bonnier
 2. (ca 09.00) Allmänna frågor
  Statsrådet Birgitta Ohlsson
  Kabinettssekreterare Frank Belfrage
  Återrapport från möte i rådet den 11 december 2012
  Återrapport från informellt ministermöte den 21 januari
  Information och samråd inför möte i rådet den 4 februari
 3. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdet
  den 18 januari och protokoll från sammanträdet den 25 januari.
 4. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 6 februari
  kl. 14.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Europeiska rådet

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.