Kallelse och föredragningslista 2012/13:31

Kallelse och föredragningslista 2012/13:31 EU-nämndens sammanträde 2013-03-08

EU-nämndens sammanträde 2013-03-08

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2012/13:31


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-03-08 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Birgitta Ohlsson
  Återrapport från möte i rådet den 4 februari
  Information och samråd inför möte i rådet den 11 mars
 2. (ca 09.15) Utrikes frågor
  Utrikesminister Carl Bildt
  Återrapport från möte i rådet den 18 februari
  Information och samråd inför möte i rådet den 11 mars
 3. (ca 10.00) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd
  Återrapport från möte i rådet den 20 december
  Information och samråd inför möte i rådet den 11 mars
 4. Justering av stenografiska uppteckningar från telefonsammanträdena den 8 februari (tre stycken) och 22 februari samt protokoll från sammanträdet den 1 mars.
 5. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 13 mars
  kl. 14.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Europeiska rådet