Kallelse och föredragningslista 2012/13:33

Kallelse och föredragningslista 2012/13:33 EU-nämndens sammanträde 2013-03-15

EU-nämndens sammanträde 2013-03-15

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2012/13:33


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-03-15 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
  Återrapport från möte i rådet den 25-26 februari
  Information och samråd inför möte i rådet den 18-19 mars
 2. (ca 09.30) Miljö
  Miljöminister Lena Ek
  Återrapport från möte i rådet den 17 december 2012
  Information och samråd inför möte i rådet den 21 mars
 3. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdet den
  1 mars och protokoll från sammanträdet den 8 mars.
 4. (ev.) Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 19 april
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Utrikes frågor inkl. försvar
  * Jordbruk och fiske

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.