Kallelse och föredragningslista 2012/13:36

Kallelse och föredragningslista 2012/13:36 EU-nämndens sammanträde 2013-05-17

EU-nämndens sammanträde 2013-05-17

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2012/13:36


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-05-17 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Birgitta Ohlsson
  Återrapport från möte i rådet den 22 april
  Information och samråd inför möte i rådet den 21 maj
 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 8 maj
 3. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 21 maj
  kl. 14.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Europeiska rådet