Kallelse och föredragningslista 2012/13:44

Kallelse och föredragningslista 2012/13:44 EU-nämndens sammanträde 2013-06-24

EU-nämndens sammanträde 2013-06-24

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2012/13:44


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-06-24 kl. 13:00
Plats: Telefonmöte i Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

  1. Allmänna frågor
    Statssekreteraren Oscar Wåglund Söderström
    Information och samråd inför möte i rådet den 25 juni

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.