Kallelse och föredragningslista 2013/14:41

Kallelse och föredragningslista 2013/14:41 EU-nämndens sammanträde 2014-06-18 (reviderad)

EU-nämndens sammanträde 2014-06-18 (reviderad)

EU-nämnden

Reviderad kallelse 2 och föredragningslista 2013/14:41


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2014-06-18 kl. 07:30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor och Allmänna frågor (gemensamt med utrikesutskottet)
  Utrikesminister Carl Bildt
  Återrapport från möte i rådet den 12 maj
  ? återrapport delas i postfacken
  Information inför möten i rådet den 23 och 24 juni
 2. Utrikes frågor
  Utrikesminister Carl Bildt
  Information och samråd inför möte i rådet den 23 juni
 3. Allmänna frågor
  Utrikesminister Carl Bildt
  Information och samråd inför möte i rådet den 24 juni

  Nämnden ajournerar sig till kl. 15.00
 4. (kl. 15.00) Allmänna frågor
  Statssekreteraren Oscar Wåglund Söderström
  Återrapport från möte i rådet den 13 maj
  ? återrapport delas i postfacken
  Återrapport från informellt ministermöte den 30 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 24 juni
 5. Justering:
  ? stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 28 maj
  ? protokoll från sammanträdet den 13 juni
 6. (ev.) Övrigt  forts.

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 25 juni
  kl. 13.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekofin budget

  Öppet sammanträde kl. 14.00:
  * Europeiska rådet

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.