Kallelse och föredragningslista 2013/14:42

Kallelse och föredragningslista 2013/14:42 EU-nämndens sammanträde 2014-06-25

EU-nämndens sammanträde 2014-06-25

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2013/14:42


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2014-06-25 kl. 13:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor (budget)
  Statssekreteraren Hans Lindberg
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 juli
 2. Justering
  ? stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 27 maj och 5 juni
  ? protokoll från sammanträdet den 18 juni
 3. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 25 juni
  kl. 14.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Europeiska rådet