Kallelse och föredragningslista 2013/14:43

Kallelse och föredragningslista 2013/14:43 EU-nämndens sammanträde 2014-06-25

EU-nämndens sammanträde 2014-06-25

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2013/14:43


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2014-06-25 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Fredrik Reinfeldt
  Information och samråd inför möte i Europeiska rådet
  den 26-27 juli
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 27 juni
  kl. 14.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Återrapportering från Europeiska rådet

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.