Kallelse och föredragningslista 2013/14:45

Kallelse och föredragningslista 2013/14:45 EU-nämndens sammanträde 2014-07-04

EU-nämndens sammanträde 2014-07-04

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2013/14:45


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2014-07-04 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Statsrådet Peter Norman
  Återrapport från möte i rådet den 20 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 8 juli
 2. Justering
  ? stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 13 juni
  ? protokoll från sammanträdena den 25 och 27 juni
 3. (ev.) Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 11 juli
  kl. 10.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Jordbruk och fiske

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.